เงื่อนไขและข้อตกลง

เงื่อนไขและข้อตกลง


หน้านี้เป็นข้อมูลและคำอธิบายเกี่ยวกับสิทธิในการเข้าและใช้งานเว็บไซต์18CLUB ของท่าน.


ข้อตกลงทั้งหมดนี้ (“ข้อตกลง”) ควรจะได้รับการอ่านจากท่านก่อนที่ท่านจะเริ่มใช้งาน 18CLUB ทั้งในด้านบริการหรือการใช้งานผลิตภัณฑ์ต่างๆ โปรดทราบว่าข้อตกลงนี้มีผลผูกพันทางกฎหมายระหว่างท่านและ Cube Limited (ในที่นี้หมายถึง18CLUB'”เรา'” '”ทางเรา'”)ซึ่งเป็นเจ้าของและปฎิบัติการทางอินเตอร์เน็ต โดยสามารถพบได้ที่18CLUB (เว็บไซต์)


นอกจากข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ กรุณาตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัว และกฎข้อบังคับอื่นๆ, นโยบาย รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเกมเพิ่มเติม ตลอดจนโปรโมชั่นที่เว็บไซต์ให้บริการ ซึ่งได้ทำการรวบรวมไว้ในที่นี้แล้ว รวมถึงนโยบายอื่นๆ ซึ่งท่านอาจจะได้รับการแจ้งจากเราเป็นครั้งคราว


โดยการคลิกที่ปุ่ม'ส่ง'ในขณะที่ลงทะเบียนและใช้ซอฟแวร์ (ตามความหมายที่กำหนดไว้ด้านล่าง) ถือว่าท่านได้ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ตลอดจน นโยบายความเป็นส่วนตัว และกฎข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเกมและโปรโมชั่นที่เปิดให้บริการ โดยข้อมูลในแต่ละส่วนอาจมีการแก้ไขหรือปรับปรุงในบางครั้งเพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติด้านล่างนี้ และท่านรับรู้ว่าการไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงนี้อาจส่งผลให้มีการตัดสิทธิ การปิดบัญชี การริบเงินและ/หรือการดำเนินการตามกฎหมายกับท่านตามความเหมาะสมและตามที่ระบุไว้ต่อไปในข้อตกลง


การเข้าใช้งานของ 18CLUB ทั้งใน Isle of Man และในประเทศอื่นๆ ได้รับอนุญาตภายใต้การควบคุมและดำเนินการโดย Cube Limited ตามเงื่อนไขดังนี้:


1.โดยการเข้าใช้งาน 18CLUB ท่านได้ตกลงที่จะยอมรับในข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมด ซึ่งจะมีผลทันทีที่ใช้งานกับ 18CLUB ในครั้งแรก หากท่านไม่ยอมรับในข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมด กรุณายุติการเข้า, การใช้งานและ/หรือการมีส่วนร่วมใดๆ กับ 18CLUB
2.18CLUB อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ดังนั้นท่านควรมีการตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขอยู่เป็นประจำ หากท่านยังคงใช้งาน 18CLUB จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขที่ได้มีการปรับปรุงและแก้ไขนี้แล้ว หากท่านไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลง ท่านควรยุติการใช้งานบนเว็บไซต์นี้ ในกรณีที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ขัดกับข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับภาษาไทยที่ปรากฏอยู่ในส่วนอื่นๆ บนเว็บไซต์ 18CLUB ให้ยึดข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับที่มีการแก้ไขล่าสุดเป็นสำคัญ
3.ท่านยอมรับที่จะใช้งานกับ 18CLUB เพียงเพื่อวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมาย และไม่ละเมิดสิทธิ, จำกัดหรือขัดขวางการใช้บริการและความบันเทิงของผู้ใช้งาน 18CLUB คนอื่นๆ พฤติกรรมต้องห้ามรวมถึงการก่อกวน หรือสร้างความวิตกกังวลหรือก่อความไม่สะดวกให้แก่ผู้อื่น การถ่ายทอดสิ่งลามก หรือถ้อยคำหยาบคาย หรือท่านตกลงจะไม่ขัดขวางหรือพยายามที่จะขัดขวางการดำเนินการของเว็บไซต์ 18CLUB
คำจำกัดความ


"เกม" (Games) หมายถึงระบบเกมที่สามารถเข้าใช้งานทางอินเตอร์เน็ตได้และ/หรือสิ่งที่นำเสนอบนเว็บไซต์


"หนังสือกีฬา" (Sportsbook) means "คาสิโน" (Casino) หรือ "โป๊กเกอร์" (Poker) หมายถึงบริการทั้งหมดหรือบริการที่เกี่ยวข้อง และกิจกรรมการวางเดิมพันออนไลน์ที่สามารถเข้าใช้งาน และ/หรือสิ่งที่นำเสนอบนเว็บไซต์


"อุปกรณ์" (“Devices") หมายถึงอุปกรณ์การเข้าถึงแอพพลิเคชัน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล แลปท็อป โทรศัพท์มือถือ, โทรศัพท์ เครื่องมือดิจิตอลส่วนบุคคล โทรศัพท์พีดีเอ ที่นำมาใช้กับการใช้ และการเข้าถึงเว็บไซต์ และการเข้าร่วมในบริการ


"ข้อมูล" (the information) หมายถึงข้อมูลต่างๆที่มีอยู่บนเว็บไซต์ รวมถึงแต่ไม่ได้จำกัดเฉพาะ ผล สถิติ ข้อมูลทางการกีฬา ราคาต่อรองและข้อมูลการเดิมพัน


"ซอฟต์แวร์" (Software) หมายถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใดๆ ไฟล์ข้อมูล หรือเนื้อหาอื่นใดก็ตามที่จำเป็นในการติดตั้งบนอุปกรณ์ของท่านเพื่อช่วยให้ท่านใช้งาน เข้าถึง และเข้าร่วมในบริการเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้งาน การเข้าถึงและการเข้าร่วมในบริการดังที่กล่าวมาแล้วบนเว็บไซต์ผ่านอุปกรณ์ของท่าน;


"บริการ" (the Services) หมายถึงซอฟต์แวร์และเกมทั้งหมด


ใบอนุญาต/ทรัพย์สินทางปัญญา


18CLUB ได้รับอนุญาต และควบคุมการให้บริการเดิมพันด้านกีฬาและคาสิโนออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้รับใบอนุญาตภายใต้ Isle of Man Kahnawake, แคนาดา ซึ่งการให้บริการหนังสือกีฬาและคาสิโนได้ดำเนินการภายใต้(ลิขสิทธิ์ของ18CLUB) 18CLUBขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานของธุรกิจภายใต้ขอบเขตและอำนาจที่ศาลและกฎหมายครอบคลุมถึงเมื่อใดก็ได้


ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน18CLUB เป็นการอนุญาตส่วนบุคคล ไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้ และไม่มีกรรมสิทธิ์ในการใช้งานซอฟต์แวร์ของ 18CLUB, การเข้าใช้งานข้อมูลบนเว็บไซต์ 18CLUB ผ่านอุปกรณ์ใดๆ และการเล่นเกมที่นำเสนอบนเว็บไซต์


ท่านได้ตกลงและยอมรับว่าการเข้าใช้บริการซอฟต์แวร์ของ 18CLUB นั้นเป็นการใช้บริการที่มีทรัพย์สินทางปัญญาและมีลิขสิทธิ์ และท่านจะไม่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในเว็บไซต์ ซอฟต์แวร์ของ18CLUB นี้เป็นการใช้สำหรับส่วนบุคคลเท่านั้น โปรดทราบว่าซอฟต์แวร์นี้ไม่อนุญาตให้ (ก) บุคคลที่อายุต่ำกว่า 18ปี (ข) บุคคลที่มีอายุต่ำกว่าคนส่วนใหญ่ในประเทศตามกฎหมายในเขตอำนาจเดียวกัน (ค) บุคคลที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์จากเขตอำนาจศาลที่จัดว่าการกระทำนี้ผิดกฎหมาย (ง)พนักงานหรือญาติของพนักงานของ 18CLUB และนิติบุคคลใดๆหรือมีความเกี่ยวข้องกับ 18CLUB("ญาติ" หมายถึง คู่สมรส พ่อแม่ ลูก หรือพี่น้อง) และ (จ) อดีตพนักงานและญาติของอดีตพนักงานของ 18CLUB และนิติบุคคลใดๆที่เกี่ยวข้องกับ 18CLUB ภายในระยะเวลา 6 เดือนนับจากวันสุดท้ายของการพ้นจากการเป็นพนักงานกับ 18CLUB (รวมถึงนิติบุคคลใดๆที่เกี่ยวข้องกับ 18CLUB) ซึ่ง18CLUB ไม่สามารถตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายในการให้บริการภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายในแต่ละอาณาเขตได้ ดังนั้นจึงเป็นความรับผิดชอบของท่านในการตรวจสอบรายละเอียดดังกล่าวนี้


18CLUB ถือว่าไม่มีข้อบกพร่องในความถูกต้อง ความสมบูรณ์หรือความทันสมัยของบริการข้อมูลที่จัดไว้ให้ เช่น ผลการแข่งขันที่มีอยู่ในเว็บไซต์ เป็นต้น นอกจากนี้ 18CLUB ยังถือว่าไม่มีข้อบกพร่องต่อความแม่นยำของผลคะแนนสด สถิติ และผลในระหว่างการแข่งขัน ในการเดิมพันระหว่างแข่งขัน


18CLUB ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกตรวจสอบเอกสารเมื่อใดก็ตาม เพื่อตรวจสอบหลักฐานว่าอายุของท่านเป็นไปตามเกณฑ์การให้บริการ หากเราพบว่าว่าท่านไม่อยู่ในเกณฑ์การให้บริการ เราขอสงวนสิทธิ์ในการยุติการให้บริการ หรือยกเลิกบัญชีของท่านทั้งหมดเป็นการชั่วคราวหรือถาวร เพื่อให้มั่นใจว่าเราไม่ได้ละเมิดข้อกำหนดในการให้บริการลูกค้าที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ


ซอฟแวร์ของโค้ดหรือรหัสอุปกรณ์ โครงสร้างและองค์กรได้รับการคุ้มครองภายใต้ลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้า ทรัพย์สินทางปัญหาและสิทธิอื่นๆ ดังนั้นท่านจะไม่สามารถ:


การก๊อปปี้ หรือ ทำสำเนา เปลี่ยนแปลง คัดลอก เก็บข้อมูล จัดพิมพ ถ่ายทอดหรือแปลซอฟท์แวร์หรือทำการดัดแปลงการใช้งานของซอฟท์แวร์หรืออื่น
ขาย ให้เช่า เช่าซื้อ หรืออนุญาต หรือ การกระทำใดๆที่เกี่ยวกับซอฟต์แวร์
ทำซอฟท์แวร์เพื่อการบริการกับบุคคลอื่นๆหรือเว็บไซต์ บริการออนไลน์ หรือ ระบบเครือข่าย
การถ่ายทอด และ/หรือ ซอฟท์แวร์ต่างๆ(ในที่นี่หมายถึงข้อมูลทางอิเลคทรอนิคทั้งหมด)โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก 18CLUB; or
ทำซอฟท์แวร์เพื่อการบริการกับบุคคลอื่นๆหรือเว็บไซต์ บริการออนไลน์ หรือ ระบบเครือข่าย
(จากที่กล่าวด้านบนในแต่ละข้อนั้นหมายถึง "การใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต").


ท่านจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเสียหาย ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นต่างๆ จากการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับท่าน ท่านควรแจ้ง 18CLUB ในทันทีที่ตระหนักว่ามีการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาติเกิดขึ้น และควรให้ความช่วยเหลือกับ 18CLUB ในการตรวจสอบ การสืบสวนข้อมูลในบางส่วนจากท่านเท่าที่ท่านจะสามารถทำได้


เครื่องหมาย "18CLUB" และเครื่องหมายการค้าอื่นๆ เครื่องหมายบริการและ/หรีอ ชื่อที่ใช้โดย 18CLUB บนเว็บไซต์ (“เครื่องหมาย”) คือเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการบริการ และ/หรือชื่อทางการค้าของ 18CLUB หรือหนึ่งในบริษัทในเครือ และ/หรือผู้ออกใบอนุญาต และทั้งหมดนี้ขอสงวนสิทธิ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า นอกจากนี้ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ บนเว็บไซต์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ซอฟต์แวร์ รูปภาพ รูปถ่าย กราฟฟิค ภาพ ภาพเคลื่อนไหว วีดีโอ เพลง เสียงและข้อความ (“ข้อมูลบนเว็บไซต์”) เป็นของ 18CLUB หรือเป็นของบริษัทในเครือ และ/หรือผู้ออกใบอนุญาต และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ และ/หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ หรือสิทธิอื่นๆ ท่านรับทราบด้วยว่าการใช้บริการและใช้เว็บไซต์ ท่านได้รับสิทธิ์ในการใช้เนื้อหาบนเว็บไซต์ หรือส่วนหนึ่งส่วนใด ภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ท่านอาจจะใช้ข้อมูลบนเว็บไซต์โดยปราศจากหนังสือยินยอมจาก 18CLUB ล่วงหน้าหรือเอกสารที่แสดงความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของ 18CLUB ตามกฎหมาย


การปรับเปลี่ยนและแก้ไข


ท่านยอมรับและเข้าใจการแก้ไขข้อตกลงและเงื่อนไข ทางเราจะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขได้ตลอดเวลาโดยจะแจ้งให้ทราบในเว็บไซต์ เพื่อให้ท่านแน่ใจและเห็นด้วยกับทางเราในการเปลี่ยนแปลงเพราะเป็นความรับผิดชอบของท่านที่จะต้องตรวจสอบการแก้ไข เงื่อนไข และนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นครั้งคราว


18CLUB ขอ สงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา


เดิมพันใดๆก่อนที่จะมีช่วงเวลาของการแก้ไขและ/ หรือการปรับเปลี่ยนจะต้องมีเงื่อนไขและข้อตกลงที่มีอยู่ก่อนเดิมพันใดๆที่วางหลังจากเวลาของการแก้ไขและ/ หรือการปรับเปลี่ยนจะต้องมีเงื่อนไขและข้อตกลงการเปลี่ยนแปลงหากการปรับเปลี่ยนใดๆที่เป็นที่ยอมรับไม่ได้กับท่านขอความช่วยเหลือท่านเท่านั้นที่จะยกเลิกข้อตกลงนี้


เงื่อนไขทั่วไปของการใช้งาน-รับรองและรับประกันของท่าน


เพื่อเป็นเงื่อนไขของการใช้บริการ ท่านรับประกันและรับรองว่าท่านจะไม่ใช้หรือเข้าถึงเว็บไซต์ บริการ ซอฟต์แวร์ และข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตามที่มิชอบด้วยกฎหมาย ภายใต้กฎหมายใดก็ตามที่สามารถนำมาบังคับใช้ได้กับท่าน หรือที่ห้ามโดย หรือเป็นการละเมิดข้อตกลง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง (และนอกเหนือจากการแสดงและการรับประกันอื่นๆ ทั้งหมดที่กำหนดในข้อตกลง) ท่านรับประกันและรับรองตามเงื่อนไขของการใช้งานบริการดังนี้:


ท่านไม่ถูกจำกัดโดยความสามารถทางกฎหมายที่มีขอบเขตจำกัด
ท่านกำลังกระทำการด้วยความสามารถทางกฎหมายของท่านเองและไม่อยู่ในนามของบุคคลหรือบริษัทอื่น
ท่านเห็นด้วยและยอมรับในความเสี่ยงที่เกิดขึ้นทั้งหมด
ท่านไม่ได้ถูกพิจารณาหรือถูกจัดกลุ่มให้เป็น นักพนัน
ท่านมีอายุมากกว่า 18 ปี หรือมากกว่าอายุของคนส่วนใหญ่ในเขตกฎหมายเดียวกัน, มากกว่าไม่ว่าด้วยสิ่งไหนก็ตาม
ท่านเห็นด้วยและยอมรับว่าท่านจำเป็นต้องให้รายละเอียดข้อมูลส่วนตัวของท่านอย่างถูกต้อง (รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงิน) เพื่อจุดประสงค์ในการใช้บริการ เราจะควบคุมข้อมูลดังกล่าวตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในส่วนของนโยบายความเป็นส่วนตัว
ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบส่วนของภาษีและค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นในกรณีที่มีการจ่ายเงินให้กับท่าน
ท่านเข้าใช้บริการเว็บไซต์เพื่อจุดประสงค์การใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น และท่านได้รับอนุญาตให้ใช้บริการเพื่อความบันเทิงเท่านั้น
ท่านไม่ได้พักอาศัยอยู่ในประเทศฮ่องกง, เนเธอร์แลนด์, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์, วิตเซอร์แลนด์, ไต้หวัน, ตุรกีหรือสหรัฐอเมริกา.
ท่านรับรู้ความเสี่ยงอันอาจเกิดจากการสูญเสียเงินซึ่งเกิดขึ้นจากการใช้บริการนี้ 18CLUB และเว็บไซต์ และดังนั้น 18CLUB จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียที่เกิดขึ้นไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ
เงินฝากของท่านไม่ได้มาจากการกระทำที่ผิดกฎหมายหรือการก่ออาชญากรรม
ท่านจะไม่กระทำกิจกรรมอื่นที่ขัดต่อกฎหมาย หรือที่เป็นอาชญากรรมผ่านการใช้งานบัญชีของท่านที่เปิดไว้กับเรา และท่านจะไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นใช้งานบัญชีการเดิมพันของท่านและบริการเพื่อกิจกรรมอื่นใดก็ตามที่ขัดต่อกฎหมายภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ได้กับท่านหรือเรา
ท่านตกลงว่าจะเก็บชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของท่านไว้เป็นความลับและเป็นส่วนตัวและไม่อนุญาตให้ใครก็ตามใช้ ถ้าท่านวางไว้ผิดที่ ลืม หรือทำชื่อบัญชีหรือรหัสผ่านของท่านหาย ท่านควรแจ้งแผนกบริการลูกค้าของเราโดยทันที โดยเราจะจัดส่งรายละเอียดการรักษาความปลอดภัยไปให้ท่าน
ท่านต้องเก็บรักษารายละเอียดในการเข้าสู่ระบบและบัญชีของท่านให้เป็นความลับ การเดิมพันใดก็ตามที่ทำใน 18CLUB ซึ่งมีการใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านจะถือว่ามีความถูกต้องสมบูรณ์
ท่านจะไม่ดำเนินการหรือใช้บริการ เว็บไซต์ อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ หรือข้อมูลในทางใดทางหนึ่งที่อาจแทรกแซงประสิทธิภาพในการใช้บริการ และเว็บไซต์ของผู้ใช้รายอื่น์
ท่านจะต้องไม่ชักชวนหรือพยายามติดต่อและให้ข้อมูลกับผู้ใช้บริการรายอื่น
ท่านจะต้องไม่อัพโหลด หรือ สร้างโปรแกรมใดๆ ไฟล์ หรือ ข้อมูลที่มีไวรัส ที่มีผลต่อการทำงานของระบบและโปรแกรมของเราตลอดจน เครื่องมือ ซอฟต์แวร บริการ และ/หรือ เว็บไซต์
ท่านจะต้องไม่ทำการปรับเปลี่ยน ดัดแปลง หรือแก้ไข หรือกระทำการใดๆก็ตามที่มีผลต่อซอฟต์แวร์
ท่านจะไม่สามารถใช้อุปกรณ์ใดๆที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ปกติเพื่อที่จะแทรกแซงหรือพยายามเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการทำงาน ข้อมูลเว็บไซต์,ซอฟต์แวร์,หรือการทำธุรกรรมที่นำเสนอบน เว็บไซต์ ผ่านอุปกรณ์เว็บไซต์
ท่านจะต้องไม่โพสต์หรือถ่ายทอดข้อมูลลงบนเว็บไซต์ และ/หรือถ่ายทอดสู่อุปกรณ์ หรือส่งต่อไปให้ผู้ใช้คนอื่นๆ เกี่ยวกับ สิ่งที่ผิดกฎหมาย รบกวน หมิ่นประมาท, คุกคาม, ข่มขู่, กล่าวร้าย, ทำให้เสียหาย, อนาจาร, หยาบคาย, ยั่วยุ, เหยียดหยาม หรือ เรื่องที่เกี่ยวกับเชื้อชาติ, ลามก หรือ ดูหมิ่นลัทธิหรือความเชื่อ หรือหยาบคายในทางใดทางหนึ่งที่อาจก่อให้เกิดหรือสนับสนุนให้เกิดความผิดทางอาญา ความผิดทางแพ่งหรือละเมิดกฎหมายใดๆ ก็ตาม
ท่านจะต้องไม่เข้าร่วม และ/หรือ มีส่วนเกี่ยวข้องในการ, สำรวจ, โต้แย้ง, ส่งจดหมายลูกโซ่, หรือโพสต์/ส่งต่อ “อีเมลขยะ” “สแปม”หรือ ต้องไม่เข้าร่วมการชักชวนใด ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านกับ18CLUB
ท่านจะต้องไม่ถือครองบัญชีมากกว่าหนึ่งบัญชี หากมีบัญชีมากกว่าหนึ่งบัญชีที่ตรวจสอบแล้วพบว่าเกี่ยวข้องหรือเป็นของท่าน 18CLUB ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการรักษาบัญชีทั้งหมดให้รวมเป็นบัญชีเดียว หรือปิดบัญชีดังกล่าว และถือว่าสิ้นสุดข้อตกลงร่วมกัน
ภายใต้เงื่อนไขทั่วไปของการใช้งาน หากเราพบว่าท่านมีกิจกรรมที่ไม่เหมาะสมขัดต่อกฎหมาย หรือเป็นการกระทำที่เข้าข่ายต้องสงสัย 18CLUBขอสงวนสิทธิ์ในการรายงานให้แก่หน่วยงานที่มีอำนาจหรือหน่วยงานท้องถิ่นโดยไม่มีการอธิบาย หรือแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า


การลงทะเบียนบัญชี


ท่านจำเป็นต้องกรอกใบสมัครให้สมบูรณ์เพื่อเปิดบัญชีและเป็นสมาชิกดังที่กำหนดไว้ในเว็บไซต์


ท่านรับรองว่าข้อมูลทั้งหมดที่ท่านให้ไว้ขณะลงทะเบียนเป็นจริง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน(รวมถึงรายละเอียดธุรกรรมทางการเงินทั้งหมด) เพื่อจุดประสงค์ในการใช้บริการ เราจะควบคุมข้อมูลดังกล่าวตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในส่วนของ นโยบายความเป็นส่วนตัว


ท่านสัญญาว่าจะให้ข้อมูลที่ครบถ้วนและเป็นจริงในส่วนของรายละเอียดและข้อมูลทั้งหมดที่ท่านได้แจ้งกับทาง 18CLUB ท่านมีหน้าที่ในการแก้ไขข้อมูลในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เพื่อยืนยันชื่อและที่อยู่ของท่าน 18CLUB ขอสงวนสิทธิ์ในการยืนยันข้อมูลต่างๆ จากการแจ้งและการติดต่อกันทางจดหมาย


บัญชีของท่านต้องตรงกับชื่อจริงและชื่อตามกฎหมายรวมทั้งตัวตนของท่าน และชื่อในการลงทะเบียนของท่านต้องตรงกับชื่อที่ปรากฏบนบัตรเครดิต หรือบัญชีการชำระเงินอื่นที่ใช้เพื่อฝากเงินหรือรับเงินในบัญชีของท่าน


เราขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะปฏิเสธการลงทะเบียนของท่านโดยไม่ต้องผ่านการเห็นชอบจากท่าน หรือโดยไม่ต้องกำหนดเหตุผลใดก็ตามในการปฏิเสธการลงทะเบียน และโดยไม่มีความรับผิดต่อท่าน หากพบว่ารายละเอียดการลงทะเบียน ณ จุดใดก็ตามไม่ถูกต้อง นำไปสู่ความเข้าใจผิด หรือไม่สมบูรณ์ 18CLUB ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบัญชี ส่งคืนเงินที่ฝากไว้ไปยังบัญชีเงินเดิม แต่ยกเลิกการวางเดิมพันใดก็ตาม


ข้อกำหนดการยอมรับการวางเดิมพัน


เดิมพันทั้งหมดที่ทำกับเว็บไซต์ 18CLUB จะอยู่ภายใต้กติกาของเกมที่เกี่ยวข้องซึ่งนำไปใช้ได้กับแต่ละเกมการแข่งขัน และกับข้อตกลงนี้
18CLUB ไม่อาจรับผิดชอบต่อการพิมพ์ผิดพลาดหรือข้อผิดพลาดที่เกิดจากมนุษย์ใดก็ตามในการโพสต์ราคาต่อรองนอกเหนือไปจากที่ตั้งใจไว้ ในกรณีที่เกิดความผิดพลาดนี้ขึ้น 18CLUB ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกเงินเดิมพัน (การวางเงินเดิมพัน) ใดๆ ที่ได้รับผลกระทบ
แม้จะมีเงื่อนไขอื่นใดในข้อตกลงนี้ 18CLUB ขอสงวนสิทธิ์ในการปฎิเสธการเดิมพันใดๆ โดยไม่ต้องมีคำชี้แจงหรืออธิบาย
เฉพาะเดิมพันที่ทำผ่านอินเตอร์เน็ต และ/หรือ "อุปกรณ์" ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้เท่านั้นที่จะได้รับการยอมรับ การเดิมพันรูปแบบอื่นใดก็ตาม (ไม่ว่าจะเป็นการแจ้ง อีเมล แฟกซ์ หรืออื่นๆ) จะไม่ได้รับการยอมรับและเมื่อได้รับจะถือเป็นโมฆะ ไม่ว่าผลจะเป็นเช่นไรก็ตาม การเดิมพันจะมีผลก็ต่อเมื่อได้ป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านอย่างถูกต้อง โดยมีเงินเหลืออยู่ในบัญชีของท่านอย่างเพียงพอ และการวางเดิมพันของท่านได้รับการยืนยันจากเราแล้วว่าวางเดิมพันสำเร็จการเดิมพันมีผลเมื่อข้อความยืนยันปรากฏขึ้นบนหน้าจอ
การวางเดิมพันจะสามารถใช้ได้หากกรอกชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่านถูกต้อง ภายใต้จำนวนเงินที่เพียงพอในบัญชีของท่าน
ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อทุกกิจกรรมและธุรกรรมที่เกิดขึ้นทั้งหมดที่ดำเนินการในการทำ ภายใต้ ชื่อ เลขที่บัญชี ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่านของท่าน (หรือการรวมกันของสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมด) โดยไม่คำนึงว่าธุรกรรมดังกล่าวได้ดำเนินการโดยท่านเองหรือไม่
ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการตรวจสอบว่ารายละเอียดการเดิมพันของท่านถูกต้อง เมื่อได้วางเดิมพันและการวางเดิมพันได้รับการยืนยันแล้วจากทางบริษัท การเดิมพันดังกล่าวจะไม่สามารถยกเลิก เรียกคืนหรือเปลี่ยนแปลงได้ และจะถือว่าเป็นหลักฐานอ้างอิงต่อการวางเดิมพันของท่าน
การเดิมพันทั้งหมดจะถูกบันทึกในระบบของ18CLUBและถือเป็นหลักฐานในการดำเนินธุกรรมทั้งหมด รวมถึงเวลาที่ได้มีการดำเนินธุรกรรม
การเดิมพันทั้งหมดจะถือว่าสมบูรณ์และยอมรับโดย จะถูกตัดสินใจโดย 18CLUB ก็ต่อเมื่อมีการยืนยันปรากฎขึ้นที่หน้าประวัติการทำธุรกรรมของท่าน
การวางเดิมพันทั้งหมดที่วางหลังจากเริ่มการแข่งขันจะถือว่าเป็นโมฆะ 18CLUB สงวนสิทธิ์ในการโมฆะการวางเดิมพันดังกล่าว ยกเว้นการวางเดิมพันประเภท “ในระหว่างเล่น”
การวางเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ หากมีการรู้ผลการแข่งขันในเวลาเดียวกันกับที่ท่านวางเดิมพัน 18CLUB ขอสงวนสิทธิ์ในการโมฆะการวางเดิมพันดังกล่าว
การลงประกาศเวลาเริ่มการแข่งขัน ,ใบแดง คะแนน และหรือข้อมูลใดๆก็ตามที่อยู่บนเว็บไซต์นั้นเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
ผลของแมทช์การแข่งขันจะตัดสินในวันที่สิ้นสุดการแข่งขันเพื่อวัตถุประสงค์ในการเดิมพัน เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นภายในกติกาของการแข่งขันหรือกีฬาแต่ละประเภท ข้อซักถามใดก็ตามในภายหลังที่อาจส่งผลให้มีการเปลี่ยนการตัดสินใจจะไม่ได้รับการยอมรับโดย 18CLUB หากเกิดขึ้นหลังจาก 72 ชั่วโมงนับจากเวลาที่มีการแจ้งผลแล้ว แต่หากเกิดขึ้นภายใน 72 ชั่วโมงหลังจากแจ้งผลแล้ว 18CLUB จะรีเซ็ต / แก้ไขผลเนื่องจากความผิดพลาดของบุคคล หรือความผิดพลาดในเว็บไซต์ที่ใช้อ้างอิงเท่านั้น
หากมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่การแข่งขัน การเดิมพันทั้งหมดที่วางอยู่บนพื้นฐานของสถานที่เดิมจะถือเป็นโมฆะ ยกเว้นในกรณีที่การแข่งขันเกิดขึ้นที่สนามกลาง
การตัดสินผู้ชนะของเกมหรือการแข่งขัน จะตัดสินในวันที่การแข่งขันสิ้นสุดตามกติกาของเกม
18CLUB ไม่ยอมรับ เกมการแข่งขันที่ถูกระงับไว้ชั่วคราว คัดค้านหรือมีการเปลี่ยนการตัดสินใจเพื่อวัตถุประสงค์ในการเดิมพัน
หากในเดิมพันชุดของท่านมีเกมที่ไม่ได้มีการแข่งขันเกิดขึ้น หรือเกมที่เป็นโมฆะอยู่ด้วย วิธีการคำนวณการจ่ายเงินจะนำเฉพาะรายการแข่งขันอื่นๆ ที่เหลือมาพิจารณา
ท่านรับรู้และยอมรับว่าราคาและราคาต่อรองทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลง และจะคงที่ในเวลาที่การวางเดิมพันสำเร็จแล้วเท่านั้น
ในกรณีที่มีการผิดพลาดอย่างชัดเจน หรือผิดพลาดจากระบบ หรือ ระบบแสดงผลราคาต่อรอง ไม่ถูกต้อง การเดิมพันแบบไลน์หรือแฮนดิแคป หรือส่วนใดส่วนหนึ่งในการเดิมพันมีข้อผิดพลาด การเดิมพันปกติ หรือในส่วนที่เป็นการเดิมพันชุด/พาร์เลย์ จะถือว่าไม่เป็นผลและเป็นโมฆะ
การวางเดิมพันที่เกิดขึ้นพร้อมกันในรายการเดียวกันจะไม่ได้รับการยอมรับ
การวางเดิมพันใดๆ และธุรกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งหมด การตัดสินใจของ 18CLUB ถือเป็นที่สิ้นสุด
ท่านยอมรับและตกลงอย่างเต็มที่ว่าซอฟต์แวร์สร้างหมายเลขสุ่ม ("RNG") จะเป็นตัวกำหนดการสับไพ่และการแจกไพ่รวมทั้งเหตุการณ์อื่นๆ ที่สร้างขึ้นโดยการสุ่มอื่นที่จำเป็นในการเล่นเกม
ท่านยอมรับและเห็นด้วยกับเราว่าระบบ Wap อาจจะยังไม่เสถียร ทางเราจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่มีการวางเดิมพันผิด การวางเดิมพันทั้งหมดจะถูกบันทึกด้วยระบบของเรา หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการวางเดิมพันของท่าน กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าในทันที หรือตรวจสอบประวัติการวางเดิมพันได้ที่ใบแจ้งยอดของท่าน
การทำธุรกรรมของบัญชี


การใช้บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต ชื่อผู้ถือบัตรต้องเป็นชื่อเดียวกันกับชื่อที่ให้ไว้ตอนลงทะเบียนสมาชิก 18CLUB ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการทำธุรกรรม หากชื่อผู้ถือบัตรและชื่อที่ให้ไว้ในการลงทะเบียนสมาชิกไม่ตรงกัน


ท่านจะเป็นผู้รับผิดชอบในการชำระเงินทั้งหมดที่เป็นหนี้กับทาง 18CLUB และ/หรือสมาชิกคนอื่นๆ ในการดำเนินธุรกรรมใดๆ ของท่าน หากเราสงสัยว่าการชำระเงินของท่านเป็นการฉ้อโกงหรือพยายามฉ้อโกง ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่สุจริตหรือกิจกรรมที่ไม่เหมาะสมในการใช้งานเว็บไซต์นี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการเล่นเกมโดย ใช้บัตรเครดิตที่ขโมยมา หรือกิจกรรมฉ้อโกงอื่นใดก็ตาม (รวมทั้งการปฏิเสธการชำระเงินจากผู้ถือบัตรหรือการกลับรายการของการชำระเงิน หรือการฟอกเงิน) 18CLUB มีสิทธิที่จะดำเนินการใดๆ ตามที่เห็นสมควร รวมถึงการบล็อกการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ระงับบัญชีและ/หรือปิดบัญชี ยึดเงินทั้งหมดที่มีอยู่ในบัญชี 18CLUB ของท่าน และแบ่งปันข้อมูลนี้ (รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน) ให้แก่เว็บไซต์วางเดิมพันออนไลน์อื่นๆ สถาบันการเงิน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ/หรือบุคคลอื่นๆ หรือนิติบุคคลที่มีสิทธิตามกฎหมายในการรับรู้ข้อมูลเหล่านี้ 18CLUB อาจจะดำเนินการทางกฎหมายกับท่านด้วยเช่นกัน และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการต่างๆนี้ ทางเราจะเรียกเก็บจากท่าน


ตามกฎหมายของ Isle of Man หนี้ทั้งหมดของเว็บไซต์ให้บริการวางเดิมพันออนไลน์ถือว่ามีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย


จำนวนเงินสูงสุดที่ลูกค้าหนึ่งคนจะสามารถชนะได้ในหนึ่งวัน โดยไม่คำนึงถึงยอดเงินเดิมพัน คือ 500,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือเทียบเท่าในสกุลเงินที่เป็นที่ยอมรับ


เงินรางวัลจะไม่รวมจำนวนเงินเดิมพัน การเลือกวางเดิมพันจากประเภทการวางเดิมพันที่หลากหลายรวมกัน หรือการวางเดิมพันแบบสะสม วงเงินรางวัลสูงสุดที่ต่ำที่สุดจะถูกนำมาใช้


หากการโอนเงินไปยังบัญชีของท่านเกิดข้อผิดพลาด เป็นความรับผิดชอบของท่านที่ท่านจะต้องแจ้งให้ทาง 18CLUB ทราบถึงข้อผิดพลาดนี้ทันที เงินรางวัลใดก็ตามที่ได้มาหลังเกิดข้อผิดพลาด และก่อนที่จะมีการแจ้ง 18CLUB ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นหรือไม่ จะถือว่าเป็นโมฆะและจะต้องคืนให้กับ 18CLUB


การถอนเงินจากบัญชีของท่าน


เงินรางวัลของท่านจะถูกโอนไปยังบัญชีของท่านและจะต้องถอนตามนโยบายการถอนเงินของเรา และเป็นไปตามเงื่อนไขการจัดส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ถูกต้อง และ/หรือบัตรเครดิต/เดบิตที่ถูกต้องตามความพอใจของเรา


เราจะไม่ปล่อยเงินของท่านภายใต้สถานการณ์ใดๆหากค่าเต็มรูปแบบของเงินฝากของท่านไม่ได้เล่นผ่านเต็ม


เราจะไม่อนุญาตการถอนเงินใดๆ ที่ยอดเงินฝากทั้งหมดยังไม่ได้ถูกนำไปวางเดิมพันให้ครบตามจำนวนเงินที่ฝากมา หมายถึงท่านจะต้องวางเดิมพันให้เท่าเงินที่ฝากเข้ามา


ค่าธรรมเนียมธนาคารทั้งหมดที่ 18CLUB ก่อขึ้นจากการเชื่อมต่อกับธุรกรรมการเดิมพันใดก็ตามของท่าน ทางท่านจะเป็นผู้ชำระคืนให้ 18CLUB มีสิทธิที่จะหักหรือหักล้างค่าธรรมเนียมข้างต้นจากเงินรางวัลที่ต้องจ่ายให้กับท่าน หรือจากบัญชีของท่าน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกรณี


การฝากเงินทุกครั้งของท่าน จะ ไม่มี โปรโมชั่น หากท่านต้องการถอนตัวออกจาก 18CLUB ท่านต้องมี การ หมุนเวียนของเงิน 1 ครั้ง ตัวอย่าง ฝากเงิน 1000 บาท ยอดเงิน หมุนเวียน=1000× 1= 1000 บาท


เงินโบนัส


โบนัสสามารถใช้เฉพาะในเกมที่อาจมีการระบุไว้ขณะที่มีการเสนอโบนัสให้กับท่าน และการยอมรับโบนัสใดก็ตามจะต้องเป็นไปตามข้อตกลงนี้


ท่านไม่มีสิทธิถอนเงินโบนัส และท่านจะไม่สามารถนำเงินสดออกจากบัญชีของท่านได้ หากท่านไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขก่อน รวมถึงทั้งแต่ไม่มีจำกัดเฉพาะท่านจะต้องเป็นผู้ที่มีท่านสมบัติตรงตามเงื่อนไขและข้อจำกัดต่างๆ


18CLUB ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบใดๆ กับท่านหรือบุคคลอื่นๆ ในการถอนเงินหรือการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขของโบนัสหรือโปรโมชั่นใดๆ เมื่อใดก็ได้


การปฏิเสธการรับผิดชอบและข้อจำกัดในการรับผิดชอบ


การเข้าร่วมในเกมใดก็ตามถือเป็นการตัดสินใจ ดุลยพินิจ และความเสี่ยงของท่านแต่เพียงผู้เดียว โดยการเล่นเกม ท่านรับรู้ว่าท่านไม่ได้พบว่าเกมหรือบริการสร้างความขุ่นเคืองใจ น่ารังเกียจ ไม่เป็นธรรม หรือหยาบคายในทางใดทางหนึ่ง


เขตอำนาจกฎหมายบางแห่งไม่ได้กล่าวถึงความถูกต้องตามกฎหมายของการวางเดิมพันออนไลน์และการวางเดิมพันออนไลน์ในต่างประเทศ ในขณะที่เขตอำนาจอื่นได้ระบุแล้วว่าการวางเดิมพันออนไลน์และ/หรือการวางเดิมพันออนไลน์ในต่างประเทศเป็นสิ่งผิดกฎหมาย เราไม่มีเจตนาให้ใครก็ตามใช้เว็บไซต์ 18CLUB และ/หรือบริการในสถานที่ซึ่งการใช้ดังกล่าวเป็นสิ่งผิดกฎหมาย ความพร้อมใช้ของบริการและเว็บไซต์ 18CLUB ไม่ควรถูกตีความว่าเป็นข้อเสนอ การชักชวน หรือการเชื้อเชิญจากเราให้ใช้บริการในประเทศใดก็ตามที่การใช้งานดังกล่าวผิดกฎหมาย ท่านเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการรับรองว่าตลอดเวลาท่านได้ปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้ได้กับท่านและว่าท่านมีสิทธิทางกฎหมายโดยสมบูรณ์ในการเกม ไม่ว่าในกรณีใด


ภายใต้สถานการณ์ใดก็ตาม 18CLUB จะไม่รับผิดต่อความเสียหายหรือการสูญเสีย โดยไม่มีข้อจำกัด ที่ถือว่าหรืออ้างว่าเป็นผลมาจาก หรือมีสาเหตุมาจากเว็บไซต์นี้ หรือเนื้อหาของเว็บไซต์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ความล่าช้าหรือการขัดจังหวะการปฏิบัติการ หรือการส่งต่อ การติดต่อสื่อสาร ความล้มเหลวในการเชื่อมต่อ การใช้งานของบุคคลใดก็ตาม หรือ การใช้งานเว็บไซต์หรือเนื้อหาของเว็บไซต์ในทางที่ผิด หรือข้อผิดพลาดหรือการตัดทอนเนื้อหา


18CLUB ขอปฏิเสธการรับประกันใดๆ การรับรองและรับผิดชอบในส่วนของบริการใดก็ตาม เว็บไซต์และข้อมูลต่างๆ ซึ่งอาจจัดเตรียมโดยบุคคลภายนอก รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะผู้ให้บริการข้อมูลและผู้ให้บริการทางโทรศัพท์ และไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตามจะไม่รับผิดต่อการผิดสัญญา การละเมิดหรือการไม่ดำเนินการของคู่สัญญาที่เป็นบุคคลภายนอก


ภายใต้สถานการณ์ใดก็ตาม รวมถึงความละเลยไม่เอาใจใส่ บริษัทในเครือ พันธมิตร หุ้นส่วน พนักงาน ลูกจ้าง และ ตัวแทน จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่เกิดความเสียหาย เสียค่าใช้จ่าย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการสูญเสียโดยทางตรงและทางอ้อมหรือก่อให้เกิดความเสียหาย หรือผลกระทบทางเศรษฐกิจโด